Mari-Elina koivusalo ehdolle Turun SDP:n puheenjohtajaksi

Etusivu,Poliittinen toiminta

Tiedote 8.9.2017

Turun SDP valitsee uuden kunnallisjärjestön hallituksen puheenjohtajistoineen marraskuun lopussa. Toisen kauden kaupunginvaltuutettuna, kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtajana sekä Turun SDP:n varapuheenjohtajana tällä hetkellä toimiva Mari-Elina Koivusalo lähtee tavoittelemaan kunnallisjärjestön puheenjohtajuutta.

Koivusalo perää puolueeltaan kuntatasolla tulevaisuuspolitiikkaa, jossa kaupunkilaisille tarjotaan kokonaiskuvaa siitä mihin SDP on kaupunkia ja kaupunkilaisia viemässä.

– Me haluamme, että tulevaisuus on parempi kuin nykyisyys. Yksittäisten asioiden esiin nostaminen tai yksittäisten heikennysten torjuminen on toki tärkeää, mutta se ei ole tulevaisuuspolitiikkaa. Tulevaisuuspolitiikkaa on se, että meillä on tarjota oma visiomme isosta kuvasta ja joka johdonmukaisesti näkyy kaikessa tekemisessämme.

– Visionääriselle kaupunkipolitiikalle on nyt kysyntää. Kaupungistuminen on aikamme megatrendi ja Turku on yksi aikakauden voittajista, jos pelaamme korttimme oikein. Väestönkasvu kiihtyy ja positiivinen rakennemuutos jatkuu ainakin 2020-luvun puoliväliin ja pidemmälle jos vain osaamme tukea sitä oikealla tavalla.

Koivusalo huomauttaa, että Turun ja Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen taustalla ei ole kustannuskilpailukyky vaan laadulliseen osaamiseen perustuva kilpailukyky.

– Politiikalla on kaikki mahdollisuudet tukea tätä. Samalla on tärkeää kehittää Turkua kokonaisvaltaisesti houkuttelevaksi ja tietysti niin että menestyksestä pääsee nauttimaan ihan jokainen turkulainen. Kasvun hedelmät kuuluvat kaikille.

Koivusalon mielestä Turun SDP tarvitsee uudenlaista intohimoa ja rohkeutta tekemiseensä, mutta myös vahvempaa näkemystä siitä, että keskiössä tulee olla nimenomaan ihminen.

– Meidän tulee tehdä ihmislähtöistä politiikkaa. Poliitikot ovat täällä kaupunkilaisia varten, ei toisin päin. Tarvitsemme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä päätöksiä. Tavoitteena tulee olla hyvinvoivat asuinalueet, vetovoimainen keskusta, osaavat ja aktiiviset lapset ja nuoret joilla kaikilla on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa.

– Viime kevään vaalitappion jälkeen Turun SDP tarvitsee uuden alun ja haluan olla sitä tekemässä. Meidän on löydettävä itsemme uudestaan ja pohdittava, miksi turkulaiset eivät luota meihin kuten ennen. Katson, että sosialidemokraattisia arvoja, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, tarvitaan tulevaisuudessakin kun rakennamme yhteistä kotikaupunkiamme.

Lisätiedot
Mari-Elina Koivusalo
040-595 1035